Warunki korzystania, prawa autorskie i wykorzystanie materiałów zamieszczonych na witrynie

Terminy i określenia

Wszelkie materiały są dostępne na stronie internetowej Mr-President.info informacje włącznie z tekstami, obrazami, filmami video, nagraniami audio, informacją analityczną, statystyczną i inne.

Materiały na stronie są udostępnione z publicznych źródeł lub nadesłane przez użytkowników witryny. Materiały na stronie wykorzystuje się w celach niekomercyjnych.

Zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie materiałów strony bez pisemnego zezwolenia autorów (pełnoprawnych właścicieli) materiałów. Przy niekomercyjnym wykorzystaniu materiałów witryny obowiązuje aktywny link na stronę Mr-President.info.

Administratorzy, właściciele i twórcy strony Mr-President.info nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów witryny. Wszystkie materiały zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczone są wyłącznie dla zaspokojenia ciekawości użytkowników, właściciele i twórcy strony nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe skutki ich wykorzystania w celach zabronionych ustawami Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państwo Izrael lub innych krajów.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów witryny Mr-President.info zgodnie z miejscowym ustawodawstwem swojego kraju zamieszkania. Administratorzy Mr-President.info nie posiadają informacji prawnej dla każdego konkretnego kraju i nie śledzą zmian w ustawodawstwie różnych krajów.

Wszelkie prawa do grafiki, tekstu, muzyki, wideo i innych materiałów prezentowanych na stronie, należą do ich prawowitych właścicieli. Adres strony znajdujące się na materiałach graficznych mówią jedynie o tym, że materiały te są zamieszczone na naszym serwerze. W żadnym wypadku nie oznacza to, że posiadamy prawa autorskie do tych materiałów.

Jeśli jesteście Państwo autorami materiałów lub właścicielami praw autorskich, ale sprzeciwiacie się ich wykorzystywaniu na stronie Mr-President.info – proszę skontaktować się z administratorem witryny. Materiały te zostaną poprawione lub usunięte, tak szybko jak to możliwie. W tym celu proszę o niezwłoczny kontakt przez formularz na stronie internetowej.

Na stronie Mr-President.info nie zamieszcza się materiałów naruszających obowiązujące ustawodawstwo, a także materiałów o treści pornograficznej. W zależności od Państwa wieku, zamieszkania i religii, ustawy mogą ograniczać przegląd materiałów informacyjnych witryny. Korzystając z witryny, bierzecie na siebie odpowiedzialność za wasze działania w związku z przeglądaniem informacji zamieszczonych na stronie.

W żadnych okolicznościach odpowiedzialność za następstwa, które bezpośrednio lub pośrednio wynikły z wykorzystania informacji lub odsyłaczy umieszczonych na stronie Mr-President.info, nie mogą obarczać właścicieli i twórców strony i być podstawą do ich oskarżenia.

Jeśli nie zgadzacie się z tymi warunkami, jesteście zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia danej strony internetowej.

Przyłączaj się do nas na