Birthday
07 October 1952
President
Vladimir Putin
#65326 | Invitation
France , 19.09.2023
Cher Monsieur
Vladimir Poutine

OTAN ou pas OTAN

Cordialement, Jérôme Gautheron
Read more...
Follow us on