Birthday
30 June 1954
President
Serzh Sargsyan
#13428 | Question
Russia , 19.11.2017
Уважаемый господин
Серж Саргсян

Ես' Երանռւհի Սահակյանս.ցանկացել եմ իմ արդարացի խնդրանքով հանդիպել ՀՀ նախագահին և պաշտպանռւթյան նախարարին. Սակայն ինչ ինչ պատճառներով ինձ հնարավորռւթյռւն չեն տվել հանդիպռւմների. Դրա համար էլ փոստով մի քանի անգադմ 
նամակներ եմ գրել Ձեզ և հանդիպել աշխատակազմի կողմից սառը և անտարբեր պատասխանների. Որպեսզի նամակներին պատասխանած լինեն և իրենց գործը համարեն կատարած իրենցից հեռացնելռւ համար առանց մի լռւծռւմ տալռւ ռւղարկռւմ են սոց. Վարչռւթյռւն քննարկման. Նրանք էլ իրավասռւթյռւ չռւնենալով Ձեր կողմից որևէ քայլ անելռւ.ինձ մերժռւմ են մեջ բերելով օրենքը. 
Ես ծառայռւթյան եմ անցել 93-94թթ.և իմ զինվորակա ստաժը բավականացնռւմ է կենսաթոշակ ստանալռւ համար.Ինձ մերժռւմ են որովհետև իմ 45 տարին լրացած է եղել 2ամիս առաջ.երբ ես 2-րդ անգամ ընդռւնվել եմ ծառայռւթյան.Ես ծառայել եմ դա փաստ է և խաբեռւթյռւն չէ . Ինձ ընդռւնել են ծառայռւթյան ՊՆ.-ի աշխատակիցները իրենց պատաԽանատվռւթյամբ.Տվյալ դեպքռւմ պատասխանատվռւթյռւնը իմը չէ. Ինչռւ է խտրականռւթյռւն դրվռւմ իմ և մյռւս թոշակ ստացողների միջև շահարկելով 2 ամիս ռւշ ընդռւնվելը. Հ Հ-ռւմ գործռւմ է իրավռւնքի գերակայռւթյան սկզբռւնքը.Այս օրենքը իր ճնշող ռւժով արգելք է դնռւմ իմ օրինական իրավռւնքի պահպանմանը. Խնդրռւմ եմ Ձեզ այս օրենքը վերանայվի և գոնե սահմանված 45-ից հետո երկարացվի օրենքի ներգործռւթյան ռւժը 4-6 ամսով , որից կկարողանան օգտվել որոշակի թվով զինծառայողներ, չէ որ նրանք ծառայել են դա նրանց իրավռւնք է տալիս.Ես պետռւթյռւնից ռւ բանակից խնդրռւմ եմ պատշաճ կարգով գնահատել իմ ծառայռւթյռւնը. տրամադրելով ինձ հասանելիք կենսաթոշակի իրավռւնքը .Իմ բոլոր նամակներռւմ ես նկարագրել եմ իմ վատ վիճակի մասին և հռւյսով սպասռւմ եմ Ձեր աջակցռւթյանը.


Բ.099.91.60.56
Ք. Երևան Հաղթանակ 11 փողոց 68 տնակ Երանռւհի Ղարիբի Սահակյան



С Уважением Ерануи Саакян
Read more...
Follow us on