Geburtstag
01 Juni 1953
Xi Jinping
#50273 | Erinnerung
Russland , 16.05.2022
Уважаемый господин
Си Цзиньпин

能夠移動一座山的人是從一個地方拖到另一個地方的小石子開始的。
Nénggòu yídòng yīzuò shān de rén shì cóng yīgè dìfāng tuō dào lìng yīgè dìfāng de xiǎo shízǐ kāishǐ de.

с Уважением,Валентин---Спб
Weiterlesen...